top of page

OM FLUENTLY SPEAKING

Anna Björk är utbildad facköversättare samt gymnasielärare i engelska och ryska. Hon har över tio års erfarenhet av att undervisa ungdomar och vuxna.

 

Anna Björk är även auktoriserad tolk i engelska och utbildad tolk i ryska. Hon har många års erfarenhet av tolkning inom olika delar av samhället och tolkar flitigt hos bland annat domstolar, polis, advokatbyråer, inom migration och för olika myndigheter. Hon har även erfarenhet av uppdrag som konferenstolk, senast vid Sametingets öppnande.

 

Anna har också tolkat ideellt för olika organisationer, kyrkor och vänortsföreningar, både i Sverige och i andra länder vid olika besök och hjälpsändingar.


2013-2014 bodde hon med familjen i Pennsylvania, USA.

 

Anna älskar att hjälpa till att överbrygga språksvårigheter i möten med olika människor och kulturer. Hennes hjärta klappar extra mycket  för integration och människohandelsfrågor.

UTBILDNINGAR

 • Magisterexamen i facköversättning engelska -svenska

 • Gymnasielärarexamen engelska/ryska

 • Magisterexamen i engelska

                           

 • Kandidatexamen i ryska                                  

                     

 • Sammanhållna tolkutbildningen i engelska och ryska, Åsa folkhögskola 

 • Straffrättsprocessuella förfaranden i brottmål

 • Workshop for Court Interpreters,

       Pennsylvania Courts Administration

 • Improve your Consecutive Note-taking for Dialog Interpreting              

ÖVRIGT

 • Utlandsvistelse: USA, 2013-2014

 • Associerad medlem i ATA, American Translators Association

Kammarkollegiet
Sveriges facköversättarförening
American Translators Association
 • Facebook - Black Circle
bottom of page